About Our Company

ساز و کار تجارت امروز ، بازاریابی و تبلیغات را به عنوان دو بازوی اصلی افزایش فروش و توسعه بازار شناخته است . در این میان شرکت هایی که در این زمینه به ارایه ی خدمات مشغولند ، با بکارگیری ابزارهای بازاریابی و تبلیغات ، فرصت ها و تعهداتی را به سازمان ها ، ارگان ها و بنگاه ها تحمیل می نمایند . كانون آگهي و تبليغات کاردو در شرایط کنونی با اتکا به ارایه برنامه های دقیق و نوین تبلیغاتی ، ایده پردازی و تولید خلاقانه و باکیفیت جزء سازمان های باسابقه محسوب می شود . حمایت از فعالان حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، هدایت بازار آنها با معرفی ، توسعه و ترویج ، چشم انداز بلندمدت كانون آگهي و تبليغات کاردو است.

در دنیای پرهیاهوی کنونی که جادوی رسانه، تمام قد، حواس و احساس افراد را از آن خود کرده تبلیغات شأن دیگری یافته و سازمان های کوچک و بزرگ از این ابزار چشم یاری دارند. چه بسیار شرکت هایی که شکست خود را در ارج ننهادن به تبلیغات می پندارند و چه بسیار شرکت هایی که اوج گرفتن خود را مرهوم داشتن برنامه های دقیق اطلاع رسانی و تبلیغاتی می پندارند. آیا واقعاً این چنین است؟ در شرایطی تبلیغات می تواند سکوی پرش شما برای نیل به شرایط عالی و موفقیت برند باشد که به آن به دیده ی یک «علم» بنگرید. همانگونه که گفتیم « تبلیغات علم است » شاید امروز بتوانیم به جرات بیان نماییم مهمترین مزیت رقابتی " کاردو " که بر پایه همان نگاه علمی استوار است، ارائه بـرنامه ها و کـمپین های تبلیغاتی کاربردی است . همچنین ارایه محصولات تبلیغـاتی خلاقـانه و متناسب با برنامه نیز از دیگر مزایای رقابتی، " کانون تبلیغاتی کاردو " می باشد .